El guardià (tria espinassiana cinc)

S’obre una finestra i treu el cap un home de mirada inexpressiva –un home que sembla ara el guardià d’un món reservat, el secretari dels déus de la muntanya.