La llagosta del Xavi (dos)

Ara bé, quan intenten recordar el passat, els fets i les dates, barregen el que va passar amb el que no va passar i es fan un embull considerable entre el que va ser, l'havia estat, l'hauria estat i l'hagués estat. Converteixen el present en abocador fabulós del cens de la memòria. "La gran nevada", doncs, era el punt de referència a partir del qual explicaven tot allò que havia succeït, molt o poc abans i molt o poc després.