La llagosta del Xavi (u)

La narració solia començar amb una tempesta de neu, més intensa que la que acabàvem de viure –li deien "la gran nevada"–, i d'ençà d'allò, els esdeveniments es confonien.