La nit (tria espinassiana quatre)

Què té la nit de la muntanya, que un home a cinc metres és ja un home que no existeix?