L'home amb por (tria espinassiana tres)

Incomprensiblement, no fa fred. Són cinc minuts perfectes, cinc minuts de completa i muda identificació amb la muntanya –i em sento incorporat a una altra raça, l’àmplia raça de les coses vives, com les pedres callades, i les bèsties ocultes, i la nit panteixant, i l’home amb por.